RF3 Việt Nam
Menu
Đại lý ủy quyền

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CỦA RF3 WORLD

KHU VỰC TP.HCM & PHÍA NAM

HUỲNH THỊ LỊCH
ĐẠI LÝ TP.HCM
* Điện thoại: 089.830.8600
* Số tài khoản: 007.1002.885074 (Vietcombank CN Kỳ Đồng)
PHẠM XUÂN NGỌC
ĐẠI LÝ TỈNH ĐỒNG NAI
* Điện thoại:
0934.113.126 (Mr. Ngọc)
0918.361.081 (Mrs. Huệ)
* Số tài khoản: 091.1000.048233 (Vietcombank HCM PGD Quang Trung)

KHU VỰC MIỀN TRUNG

    HUỲNH HẢI
    ĐẠI LÝ QUY NHƠN
    * Điện thoại: 0935.695.398
    * Số tài khoản: 005.1000.277993 (Vietcombank CN Quy Nhơn - Bình Định)
    CHIA SẺ